New Perspectives on CLIL, Bilingualism and Plurilingualism

Bratislava, 1 December 2016

 

Organisers

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štátny pedagogický ústav v Bratislave

Európska komisia - zastúpenie v Slovenskej republike

SlovakEdu, o.z. Nitra

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF Trnavskej univerzity v Trnave,

Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF Prešovskej univerzity v Prešove

Katedra anglického jazyka a literatúry FF Katolíckej univerzity v Ružomberku,

Hlava, s.r.o., Žilina

Súkromná základná škola, Oravská cesta, Žilina

  

 

and the exclusive partner

and partners

 

 

CLIL2016 International Scientific Board

doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. (Prešov University, Slovakia)

PaedDr. Danica Gondová, PhD. (free-lance teacher trainer)

doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. (Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia)

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (Trnava University, Slovakia)

doc. Zuzana Straková, PhD. (Prešov University, Slovakia)

doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph. D. (University of Hradec Králové, Czech Republic)

CLIL2016 International Organising Board
 

Mgr. Michal Bodorík, PhD. (Catholic University in Ružomberok, Slovakia)

Mgr. Roman Čančinov (Oxford University Press, Slovakia)

Mgr. Martin Isteník (SZŠ Oravská cesta, Žilina)

Ing. Beata Menzlová (ŠPÚ Bratislava, Slovakia)

PhDr. Eva Obžerová (MŠVVŠ SR, Slovakia)

RNDr. Kitti Páleníková, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)

Mgr. Michaela Sepešiová, PhD. (Prešov University, Slovakia)

 

 

 

Contact

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253 office@slovakedu.sk